Uitbreiding woongebouw met 8 plaatsen, Schelpendaal, op terrein Het Westerhonk, MonsterOmschrijving

Uitbreiding 8 woonpaviljoens Schelpendaal, Monster

Werkzaamheden Inventief Bouwmanagement

  • Ontwerpen nieuwe indelingen t.b.v. businessCase.
  • Uitwerken ontwerp, kostenraming ontwerpfase t/m begroting en inkoop t.b.v. uitvoering.
  • Directievoering en toezicht tijdens voorbereiding en uitvoeringsfase.
  • Coördinatie diverse partijen, zoals bouwkundig aannemer, installateurs, interieurwerkzaamheden en nutsbedrijven.

Opdrachtgever

’s-HeerenLoo, Westerhonk, Monster

Projecten Inventief